سدید صنعت پارس

  • مدیر - محمود محمدی
  • تهران - منطقه 12 - امام خمینی - جنب ترمینال فیاض بخش - پاساژ باستان - ط. دوم - واحد 211/2