منطقه 11 پستی - کد 11104

  • مدیر - زهرا طاهری پاک
  • تهران - منطقه 11 - حافظ - بعد از خیابان جمهوری - جنب بیمارستان نجمیه - پ. 270 - ک.پ : 1139818611
  • ،