کارخانه ایران رول

  • مدیر - محسن زنجانی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - زکریای رازی - بلوار گمرک - نبش حکمت چهارم
  • ،
ارزیابی