کانون فرهنگی هنری قدس

  • مدیر - بهروز روزبهانی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - جنب سینما کانون قدس - ک.پ : 1465813161
ارزیابی