بانک ملی - شعبه سه راه مجیدیه - کد 522

  • تهران - منطقه 8 - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - سه راه ارامنه - ک.پ : 1633753351
  • ،