خانه وزنه برداری شهریار

  • شهریار - ولی عصر - روبروی پارک کودک - ک. زمانپور - ورزشگاه شهیدکیانی
کلمات کلیدی :

اماکن ورزشی

|

باشگاه

|

ورزشی

ارزیابی