شرکت سدیدپی غرب

  • مدیر - سیدحیدر حسینی
  • کردستان - سنندج - شهرک بهاران - محله 2/19 - خ. مروارید