آجرسفال تبریز

  • مدیر - فیروزی
  • آذربایجان شرقی - تبريز - امام خمینی - نرسیده به باغ گلستان - جنب سینما آزادی - پ. 551
آجرسفال تبریز

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - راه آهن - نرسیده به ایستگاه خطیب - کارخانه شماره 1
)
آجرسفال تبریز

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - دروازه تهران - نرسیده به پمپ بنزین - کارخانه شماره 2
)
ارزیابی