اسدی

  • مدیر - کریم اسدی
  • تهران - منطقه 12 - مولوی - نرسیده به قیام - پاساژ شیرازی - ط. اول - ک.پ : 1167773631
ارزیابی
گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار محمد رضا : گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار
جناب اقای کریم اسدی فعالیت ما درزمینه گلدوزی برروی البسه ومانتو وروسری به سبک سنتی ودستی می باشد (چرخ دستی )همچنین دوخت لباسهاومانتوهای نقالی وباستانی جهت همکاری با ما می توانید ازوب سایت مادرکتاب اول دیدن کنید
گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار محمد رضا : گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار
جناب اقای کریم اسدی فعالیت ما درزمینه گلدوزی برروی البسه ومانتو وروسری به سبک سنتی ودستی می باشد (چرخ دستی )همچنین دوخت لباسهاومانتوهای نقالی وباستانی جهت همکاری با ما می توانید ازوب سایت مادرکتاب اول دیدن کنید