شرکت فنی مهندسی تجهیز کنترل اختراع

  • مدیر - رضا اختراع
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - ک. تور - پ. 46 - ط. دوم - واحد 5