دانشگاه شهیدبهشتی - پردیس فنی و مهندسی عباسپور

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه چهارم - بلوار وفادار شرقی - بلوار عباسپور - ک.پ : 1658953571
  • ،