دکتر پرویز ناصحی

  • مدیر - پرویز ناصحی
  • تهران - منطقه 11 - جامی - خ. شیخ هادی - بیمارستان باهر - ک.پ : 1138758415