کارخانه مگ الکتریک

  • مدیر - خسرو امیری روشن
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - میرداماد غربی - بعد از ساختمان مخابرات - ک.پ : 3431945451
کلمات کلیدی :

ترانسفورماتور

ارزیابی