بادپا - شعبه انرژی اتمی - کد 981

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. 16 پارک علوم فن آوری دانشگاه تهران - واحد رفاهی - کیوسک بادپا
  • ،
ارزیابی