شرکت خط دریا بندر (سهامی عام)

  • مدیر - مرادعلی حسین زاده
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 33 - پ. 25 - ط. ششم
  • ،