شرکت بازسازان صنعت تهران

  • مدیرعامل - مسعود صالحی
  • تهران - منطقه 15 - جاده خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران سایت فن آوران - م. کوثر - خ. میخک - پ. 3729
ارزیابی