گروه تولیدی کامپوزیت شیمی سازه

  • مدیرعامل - محمدرضا دهقان ور
  • یزد - یزد - مطهری - پارک علم و فناوری - سالن م وسسات - واحد B4