نمونه پاشا

  • مدیر - جعفر پاشامقدم
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نرسیده به بزرگراه شهیدگمنام - پ. 1757 - ک.پ : 1413663113
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی