پورنژدی و عظیمی

  • مدیر - عبداله پور - نژدی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - ساختمان آلومینیوم - ط. یازدهم شمالی - واحد 1113 - ک.پ : 1139735734
ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.