شرکت مهندسی دالاهو بهسامان (تجهیزات نفتی و دریایی)

  • مدیر - گل محمد صبور
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 6 - پ. 9 - ط. دوم - ک.پ : 1511746715
  • ،