کارخانه نورد و لوله صفا

  • مدیر - پیرمحمدی
  • مرکزی - ساوه - بزرگراه ساوه - کیلومتر 9 - ضلع غربی راه آهن
ارزیابی