شرکت پاکفام

  • مدیر - فخری نیکویی یزدی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی مرکز قلب تهران - پ. 1797 - ط. دوم - ک.پ : 1413673194
  • ،
ارزیابی