شرکت صافات انرژی یزد

  • مدیرعامل - رضا جوادپور
  • یزد - یزد - مطهری - مرکز فن آوری اقبال - واحد 2A

شرکت صافات انرژی یزد در یک نگاهیاتاقان ، ساخت یاتاقان ، بازسازی یاتاقان ، بابیت ریزی یاتاقان
bearing
تست نازل سوخت توربین گاز
ساخت اینزرت رینگ واحد های v94-2
ساخت چک والو سوخت مایع توربین گاز
ارزیابی
سلام سپهر : سلام
برای ارسال به شهرستان چه شرایطی لازم است ؟ من رفتم روی وب سایت ولی فقط صفحه ی اول باز می شد لینک ها غیر فعال بود چرا؟