شرکت پارس سگال

  • مدیر - سیدعلی کازروییان
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - پ. 177 - ک.پ : 1533814143