مینازاده

  • مدیر - عباس مینازاده
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی پاساژ آهن - جنب پاساژ ذوالفقار - پ. 512 - ک.پ : 11656
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی