بازرگانی صمدی (قرنیز)

  • مدیر - علی صمدی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی دانشکده اقتصاد - پ. 1831 - ط. سوم - واحد 15 - ک.پ : 1413683166
  • ،