شرکت تاکل ساختمان

  • مدیر - یوسف تیبا
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی دانشکده اقتصاد - پ. 461 - ط. دوم - واحد 7 - ک.پ : 1413683156
ارزیابی