لاوامات

  • مدیر - عیسی حسن زاده
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. شکراله - نبش خیابان صالحی - پ. 47 - ک.پ : 1413914499