شرکت مهندسی صنعت محیط

  • مدیر - مرتضی قاسمی
  • تهران - منطقه 6 - جهاد (فاطمی) - روبروی سفارت پاکستان - ک. پروین - ک. شیبانی - پ. 27 - واحد 1
  • ، ،
  • ،
صنعت محیط - قاسمی

ایران - هرمزگان - بندرعباس
)
ارزیابی