پارس مبدل

تولید کننده مبدل های حرارتی ومبدل های برودتی وکویل مخازن تاسیساتی
  • مدیر - شهرام عسگری
  • اسلام شهر - احمدآباد مستوفی - بلوار اصلی - پ. 326