کارخانه خوشه نقده

  • مدیر - عباسعلی عباسی
  • آذربایجان غربی - نقده - جاده قدیم ارومیه - کیلومتر 4
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی