تهران تک

  • مدیر - جواد حسین صابونی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - روبروی ساختمان کشمیر - پ. 1186 - ک.پ : 1316797977
  • ،