تارا

  • مدیر - علی رضا شمسایی
  • تهران - منطقه 21 - تهرانسر - بلوار اصلی - بین کوچه هفدهم و نوزدهم - پ. 92 - ک.پ : 1388768571