بانک کارآفرین - شعبه شیخ صفی - کد 0058/4

  • اردبیل - اردبیل - چهارراه امام خمینی - خ. شیخ صفی
  • ،