شرکت مهربان الیاف گرمسار

  • مدیر - محمود خاکپور
  • سمنان - گرمسار - منطقه صنعتی فجر - م. لاله - بلوار لاله غربی یکم - خ. لاله نهم - علم یکم - ک.پ : 3588194376