ترمینال غرب - سیماسفر

  • مدیر - قدرت سپیدکار
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه جناح - ترمینال غرب - جنب تعاونی 7 - ک.پ : 1391653137
  • ، ، ،

ترمینال غرب - سیماسفر در یک نگاهانجام سرویس های منظم روزانه به مقاصد : استانبول - آنکار (ترکیه) تلفیس، باتومی (گرجستان) باکو (آذربایجان) اربیل - سلیمانیه (عراق) و سوریه
ارزیابی