میترا

  • مدیر - علی - مهرزاد دهقان - رسایی
  • تهران - منطقه 10 - رودکی (سلسبیل) - بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان - پ. 649 - ک.پ : 1345833161