نسیم - سازمان ملی جوانان

  • خراسان جنوبی - بیرجند - جمهوری - فلکه ابوذر - ساختمان دکتر عابدینی