سایپایدک - کد 1024

  • مدیر - مجید اسماعیلی
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - بعد از میدان شیر پاستوریزه - خ. شهیدیسلیانی - ک.پ : 1386863413