ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 158

  • گلستان - گرگان - امام خمینی - روبروی هیات متوسلین
  • ،