بانک ملی - شعبه پیکان - کد 2003

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - کارخانه ایران خودرو
  • ، ،