ملت - قاضی خانی - کد 2019

  • مدیر - سیدعلی اکبر قاضی خانی
  • کردستان - سنندج - م. کوه نورد - خ. صفری - نبش صادق آباد
ارزیابی