ملت - قاضی خانی - کد 2019

  • مدیر - سیدعلی اکبر قاضی خانی
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - سنندج - م. کوه نورد - خ. صفری - نبش صادق آباد
ارزیابی