سینما المپیا

  • مدیر - علی ظریفی
  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - بین خیابان رودکی (سلسبیل) و نواب - پ. 673 - ک.پ : 1345736753
ارزیابی