پاک جامه آفتاب

  • مدیر - هادی طهماسبی
  • آذربایجان غربی - ارومیه - پنج راه - خ. عابدینی