ملت - جلال زاده آذر - کد 2020

  • مدیر - سیدحسین جلال زاده آذر
  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - خ. ارتش جنوبی - خ. پاستور جدید - ساختمان سینا - ط. اول
ارزیابی