سامان صنعت

  • مدیر - فرج اله سامان نیا
  • تهران - منطقه 11 - آزادی - بین خیابان اوستا و اسکندری - پ. 64 - ک.پ : 1311786176