شهرداری منطقه 9 - معاونت امور شهری و محیط زیست

  • تهران - منطقه 9 - آزادی - خ. استادمعین
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 9 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 9 - کلینیک گل و گیاه - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - واحد زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی