شهرداری منطقه 13 - معاونت شهرسازی

  • تهران - منطقه 13 - م. شهدا - خ. مجاهدین اسلام
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی