ایران خودرو - کد 1118

  • مدیر - نصیر پورسردپایی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - روبروی ساختمان مینا
  • ،