کارگاه الکتروتکنیک طهماسیان

  • مدیر - واهیک طهماسیان
  • تهران - منطقه 11 - آزادی - خ. اوستا - جنب پارک اوستا - پ. 54 و 52 - ک.پ : 1311788817
  • ،